ថាមពល & កាយសម្បទា

មិនថាអ្នកជាកីឡាករទ្រីយ៉ាថ្លុង ឬអ្នកចូលចិត្តកីឡាម្តងម្កាលក៏ដោយ ការហាត់ប្រាណនឹងបង្កើនតម្រូវការអាហារូបត្ថម្ភសម្រាប់រាងកាយអ្នក។ ផលិតផលសម្រាប់ថាមពលនិងសម្បទារបស់ Herbalife មានដូចជា Herbalife24 ជាអាហារូបត្ថម្ភមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ផ្តល់ថាមពលដល់អត្តពលិក២៤ ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ -ផ្តល់នូវសារធាតុចិញ្ចឹមសំខាន់ៗសម្រាប់ការស្តារឡើងវិញយ៉ាងលឿន និងការធ្វើកីឡាដ៏ល្អប្រសើរបំផុត។.

អាន​បន្ថែម