វិទ្យាសាស្រ្តរបស់យើង

Aboutus-The-science

Herbalife Nutrition មានអ្នកវិទ្យាសាស្រ្តជាង ៣០០ នាក់និង PhDs ជាង៥០នាក់ ដើម្បីធានាឱ្យបាននូវគុណភាពខ្ពស់សម្រាប់អតិថិជនរបស់យើង។ Herbalife Nutrition ប្តេជ្ញាចិត្តពង្រឹងស្តង់ដារខ្ពស់ ដែលក្រុមហ៊ុនអាហារូបត្ថម្ភទាំងអស់ត្រូវបានវាយតម្លៃ។ យើងពង្រឹងវិទ្យាសាស្រ្តផ្នែកអាហារូបត្ថម្ភតាមរយៈការស្រាវជ្រាវដែលបានធ្វើឡើងនៅទូទាំងពិភពលោក។ ចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០០៣ យើងបានបន្ថែមការស្រាវជ្រាវរបស់យើង ដើម្បីពង្រឹងដំណើរការផលិតផលិតផល។

We got Nutrition expert to research and develop our science for best product

វិទ្យាសាស្រ្ត និងអ្នកជំនាញផ្នែកអាហារូបត្ថម្ភរបស់យើង

នៅ Herbalife Nutrition យើងប្តេជ្ញាចិត្តថានឹងពង្រឹងវិទ្យាសាស្រ្តផ្នែកអាហារូបត្ថម្ភរបស់យើង។ ការធ្វើឱ្យផលិតផល Herbalife Nutrition របស់យើងកាន់តែប្រសើរឡើង គឺត្រូវបានណែនាំដោយថ្នាក់ដឹកនាំផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្តរបស់ Herbalife Nutrition ដែលបានបង្កើតឡើងដោយទីប្រឹក្សារយោបល់ផ្នែកអាហារូបត្ថម្ភ និងអ្នកជំនាញជាច្រើនរូបនៅក្នុងវិស័យអាហារូបត្ថម្ភ និងសុខភាពពីជុំវិញពិភពលោក ដែលចូលរួមក្នុងកម្មវិធីអភិវឌ្ឃន៍ និងសាកល្បងផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន។

Institute of Herbalife Nutrition

វិទ្យាស្ថាន Herbalfie Nutrition

វិទ្យាស្ថាន Herbalife Nutrition ដែលបានបង្កើតឡើងដោយអ្នកជំនាញល្បីៗនៅជុំវិញពិភពលោក មានភារកិច្ចលើកកម្ពស់ភាពល្អប្រសើរនៅក្នុងវិស័យអាហារូបត្ថម្ភតាមរយៈការស្រាវជ្រាវ និងការអប់រំ។ Herbalife Nutrition ក៏គាំទ្រការស្រាវជ្រាវផ្នែកគ្លីនិកនៅសាកលវិទ្យាល័យធំៗ ដើម្បីគាំទ្រផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្តសម្រាប់ផលិតផលរបស់យើងនៅគ្រប់ប្រទេសនៅទូទាំងពិភពលោក។

ការប្តេជ្ញាចិត្តដើម្បីគុណភាពរបស់យើង

ការប្តេជ្ញាចិត្តដើម្បីគុណភាពរបស់យើងចាប់ផ្តើមពីធនធាន។ Herbalfie Nutrition ប្រើប្រាស់គ្រឿងផ្សំដ៏ល្អឥតខ្ចោះពីជុំវិញពិភពលោក ដើម្បីបង្កើតបានជាផលិតផលអាហារូបត្ថម្ភដែលមានគុណភាពខ្ពស់។

We choose the best ingredients for best product

គ្រឿងផ្សំដ៏អស្ចារ្យ

ត្រូវបានដាំ និងប្រមូលផលដោយ Herbalife Nutrition និងដៃគូរដែលមានគ្រឿងផ្សំប្រកបដោយគុណភាព។

Our nutrition create from advance science

វិទ្យាសាស្រ្តដែលផ្តោតទៅលើអាហារូបត្ថម្ភ

ផលិតផលដែលពឹងផ្អែកទៅលើវិទ្យាសាស្រ្តដែលមានអាហារូបត្ថម្ភ។

The Testing

ការសាកល្បងដ៏តឹងរឹង

ការសាកល្បងគុណភាពដ៏តឹងរឹងជាច្រើនដង។

At Herbalife Nutrition, we care deeply on every step of our manufacture process

ផលិតឡើងដោយការយកចិត្តទុកដាក់

ការលាយបញ្ចូលគ្នា ការបង្ហាប់ ការវេចខ្ចប់ និងការផលិតប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិត។

We deliver best Nutrition to you

អាហារូបត្ថម្ភត្រូវបានដឹកជូនដល់អ្នក

បច្ចេកវិទ្យាទំនើបទាន់សម័យ ដើម្បីគ្រប់គ្រងស្ថានភាពនៅគ្រប់ដំណាក់កាល និងធានាឱ្យបានផលិតផលដែលមានគុណភាពខ្ពស់។

Resource images

ការទទួលស្គាល់កម្រិត ISO 17025

អគារ Herbalife Nutrition ត្រូវបានបំពាក់ដោយបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយបង្អស់ និងទាន់សម័យបំផុតនៅលើពិភពលោក។ មន្ទីរពិសោធន៍ទាំងអស់របស់យើងមានការទទួលស្គាល់កម្រិត ISO 17025 ប៉ុន្តែយើងមិនឈប់ទេ - យើងតាមដានគុណភាពផលិតផលយើងរហូតដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយ។​